Be som Jesus bad - 4

Jesus bad för andra människor

Efter sin bön i Getsemane blev Jesus förrådd, arresterad och dömd till döden.
Jesus leddes ut ur staden Jerusalem till Golgata kulle, där han hängdes upp på ett kors. Till höger och vänster om honom korsfästes två
brottslingar.
Soldaterna nedanför korset delade hans kläder medan en nyfiken folkskara stod i närheten.
Där på korset bad Jesus. Han bad inte för sig själv utan för männi-skorna omkring sig.
Jesus bad på korset: “Far förlåt dem, för de vet inte vad de gör!”
Fast han höll på att dö tänkte Jesus på sina fiender och bad för dem.
Be som Jesus gjorde: Se bort från dig själv och be för andra människor.
Du kan också be Gud ge dig kärlek till dem som du kanske inte tycker om.
;
  
  
  

Tillbaka till start

Nästa..