Föräldrar

Wondersurf.se - en kristen Internetsida för barn.
WonderSurf.se är en plats på nätet där barn kan gå in för att lära sig mer om Bibeln, Guds Ord, och hur den påverkar deras liv . Där de kan spela spel, berätta vad det tänker på och interagera med tränade ”guider” som kan hjälpa dem utifrån bibeln på ett personligt och ett säkert sätt. Alla guider blir noga granskade innan de får lov att delta.

Andlig vägledning från våra guider
Många barn känner sig ensamma, oälskade och missförstådda, har rädsla och lever under svåra omständigheter. Vi har ett meddelande-center speciellt för dessa barn på vår webbplats. Barn kan där skriva till oss frivilligt och anonymt.
Våra guider svarar personligen varje barn individuellt, de uppmuntrar barnen, möter dem i deras behov och svarar på deras frågor.
Våra guider pekar på hjälpen och trösten i Bibeln och i Jesus Kristus och ber för barnen. De har särskilt utbildats för detta arbete.
Om vi ser det nödvändigt, kommer vi att hänvisa dem som söker råd till professionell hjälp.

WonderSurf.se tror på kraften i Guds Ord och vi uppmuntrar både barn och föräldrar att använda vår webbsida.

Föräldrars tillgång till WonderSurf.se
Vårt mål är att hjälpa föräldrar att se till att barnen kan ha det roligt och känna sig trygga när de är online. Föräldrar är välkomna att själva titta igenom WonderSurf.se och själva se att det är en plats där barnen kan lära sig om Gud och ha kul i en trygg miljö.

WonderSurf.se kan ha länkar till andra hemsidor som har sina egna sätt att hantera information. Dessa andra hemsidor styrs av sina egna integritetspolicies, som kan skilja sig väsentligt från våra. Vi uppmuntrar dem som besöker andra hemsidor att titta igenom deras integritetspolicies och deras sätt att hantera information.

Frågor/funderingar?
Om du har några frågor, kommentarer eller funderingar kring WonderSurf.se och vår integritetspolicy eller vårt sätt att hantera information kontakta oss genom att använda kontaktuppgifterna längst upp på den här sidan.