Dataskyddsförklaring för barn

Vi är glada att du är intresserad av vår webbsida. Vi vill förklara lite vad som händer på vår sida i bakgrunden när du går in på den. När du går in på webbsidan skickar din dator automatiskt sin IP-adress till oss. Precis som med ett Telefonnummer är IP-adressen unik, men den leder inte till en telefon utan till din dator. Man brukar säga att "data" skickas till oss. Med begreppet "data" menas allt som vi behöver veta från dig personligen. T ex, ditt för- och efternamn name, din bostadsadress, din födelsedag, dina sjukdomar (t ex allergier) och även IP-adressen. Vi använder IP-adressen för att veta vilken dator texterna, bilderna och filmerna på webbsidan skickas till. Utan den skulle du inte kunna läsa det här meddelandet. Varför förklarar vi det här? Data om dig kan bara sparas av oss om du tillåter det. Dock måste vi alltid spara IP-adressen även utan din tillåtelse i en begränsad tid (60 dagar), så att vi kan se vilka som besöker sidan. Ibland kan någon som besöker den vilja förstöra för oss. Har vi IP-adressen kan vi anmäla det till polisen. Om du har frågor om de data om dig som sparats hos oss kan du maila oss. Vi kan ge information om den data som finns om dig om du kan bevisa för oss att du har rätt till den informationen-annars skulle vem som helst kunna be att få data om dig. Du kan ändra de data som finns eller ta bort dem. Du har rätt att säga att vi inte får använda data om dig längre. Då måste vi ta bort dem. Vi hoppas att du förstår att dina data är viktiga så skriv till oss på adressen ovan om du har frågor.