Be som Jesus bad - 4

Jesus ber

Jesus bad i många situationer i livet.
Han visste vem han kunde vända sig till för att få ro.
Han tackade Gud för lite mat och då mättade Gud tusentals männi-skormed bara lite mat.
Han kom i sin kris till Gud Fadern och han bad för andra människor.
Ta Jesus som exempel. Be som Jesus bad!
;
  
  
  

Tillbaka till start

Nästa..