Be som Jesus bad - 2

Jesu bad och tackade Gud

Mycket folk hade samlats kring Jesus. Han hade helat de sjuka och talat om Guds rike. Nu hade det blivit sent.
Lärjungarna kom till Jesus och sa: “Det är hög tid att skicka iväg folket!
“De måste köpa sig något att äta. De behöver hitta någonstans där de kan sova över. Här finns ingenting!”
“Ge ni dem att äta!”, svarade Jesus.
“Men vi har bara fem bröd och två fiskar!”, svarade lärjungarna.
Jesus sa till lärjungarna: “Säg till folket att sätta sig ner i grupper, med 50 personer i varje grupp.” De gjorde som Jesus sa.
Jesus tog de fem bröden och de två fiskarna, såg upp mot himlen och tackade Gud.
Jesus visste: Allt vi behöver kommer från Gud. I det ögonblicket, när det var omöjligt att mätta alla människor med så lite mat, bad
Jesus.
Jesus tackade Gud för de fem bröden och de två fiskarna som han hade. Han förväntade sig också att Gud skulle göra något så att alla skulle få tillräckligt att äta.
Be som Jesus bad: Tacka Gud för det goda han ger.
Du kan be före maten och tacka Gud för det han ger.
Att be som Jesus bad innebär också att förvänta sig att Gud ska göra speciella saker. “För ingenting är omöjligt för Gud” (Luk 1:37).
Gud kan göra under! Efter sin bön delade Jesus brödet och fisken.
Lärjungarna gav maten till folket. Alla åt tills de blev mätta. Fortfarande fanns det mycket mat över.
Det här är en sann berättelse! Den finns i Bibeln i Lukas kapitel 9 vers 11-17.
;
  
  
  

Tillbaka till start

Nästa..