Be som Jesus bad - 1

Jesus bad hela natten på berget

Jesus hade en tröttande dag bakom sig. De skriftlärda och fariséerna hade attackerat honom med ord. De var arga på honom. De diskuterade med varandra om hur de skulle kunna bli av med Jesus.
Vid den tiden gick Jesus upp på ett berg för att be.

Han ville vara ensam med Gud, sin Far.
Jesus behövde den stilla stunden när han kunde vara nära Gud Fadern. Han kunde tala med honom om allt. Det var väldigt viktigt för Jesus.
Av den anledningen letade han upp en stilla plats där han var helt ensam.
I Bibeln står det:
“…han var hela natten i bön till Gud” (Lukas 6:12).
På morgonen, när det blev ljust, fattade Jesus ett viktigt beslut.
Han valde sina 12 lärjungar.
När du lever för Jesus, är det lika viktigt att du tar en stund när du talar med Gud.
Hur kan du göra det?
Brukar du ha en andaktstund?

Det är viktigt att du har en lugn plats att ha din andakt på så att du inte blir störd.
;
  
  
  

Nästa..