Be som Jesus bad - 3

Jesus bad när det var svårt

Lite senare gick Jesus med sina lärjungar till Getsemane trädgård.
Han lämnade sina vänner att vänta och gick lite längre bort och böjde knä på marken.
Jesus hade stor sorg.
Han bad: “Min Far, om det är möjligt, håll mig borta från mig från detta lidande! Men låt inte min vilja ske, utan din.”
Jesus visste att mycket lidande, smärta och död skulle komma. Han hade ångest för det. Men han var ändå beredd att bära allt det tunga lidandet.
I sin ångest, sin nöd och kris gick han till Gud, sin Far.
Du kan också be till Gud när du är i nöd.
Du kan tala öppet och ärligt med Gud. Du kan tala om för honom vad du oroar dig för.
Be honom om hjälp när saker och ting inte går bra för dig.
;
  
  
  

Tillbaka till start

Nästa..