Hitta skillnader på gam- bilden!

Hitta 10 skillnader!

I bilden till höger klickar du på de platser där du ser skillnader. Om du klickar på något rätt flyttas förloppningsindikatorn längst ned.
Har du hittat allt rätt kommer en grön smiley upp.

0/10