Jesus filmen för barn


Denna video är inbäddad via Vimeo. Detta är a video service från USA. Om du klickar på videon bekräftar du att en anslutning till Vimeo ska upprättas. Din IP address kommer att sändas till videoleverantör. Detta är tekniskt nödvändigt. Vi kan inte kontrollera vad leverantören gör med IP adressen . Tänk noga om du verkligen vill titta på videon eller inte. Fråga dina föräldrar om du är osäker eller skicka oss en message .